Ryggens Anatomi

Varför gör det ont ?
Redan för 3500 år sedan noterades, på en papyrusrulle, ett tillstånd med ont i ryggen. Trots att det gått flera tusen år finns inget entydigt svar på varför det gör ont. Tunga lyft, ensidigt och stillasittande arbete, arbete i framåtböjd ställning, är belastande för kroppen. Detta är några av orsakerna till värkande rygg och axlar. För att komma tillrätta med dessa besvär är avlastning, som motsats till belastningen, en bra metod. För att lättare förstå sammanhanget börjar vi med att kort beskriva hur ryggen ser ut.

 

Ryggens Anatomi.

Ryggraden består av sammanlagt 24 kotor. I halsryggen finns 7 kotor, i bröstryggen 12 och i ländryggen 5 st ländkotor.Varje kota har en hård främre del, kotkroppen, och ett hål baktill. När kotorna ”staplas” på varann bildas en kanal längs hela ryggraden, spinal-kanalen.

Mellan kotorna finns en stötupptagande skiva, disken. Man kan likna disken vid en gummipackning som fungerar som kroppens stötdämpare. Det finns ingen cirkulation i disken.

Varje kota hålls på plats med starka ligament och muskler. Musklerna är fästade i kotorna via senor. Varje gång en muskel drar sig samman får man också en viss rörelse i kotan.I spinalkanalen ligger alla de nerver som via små hål, se bilden bredvid, letar sig ut till kroppens organ. Det är dessa nerver som gör att vi bl a känner tryck och smärta. En av de största nerverna, ischiasnerven, påverkar det mesta som sker i våra ben. Om den utsätts för tryck eller av andra orsaker irriteras kan detta orsaka smärta.