Volvo Aero

Volvo

Ettårig vetenskaplig studie vid Volvo Aero, Corp Trollhättan. 1992

Titel:
Effekt av gravitationsbaserad traktion för personer med kronisk ländryggsmärta. Genomförd på arbetsplatsen.
Författare:
MD, PhD, Lennart Dimberg, Aerohälsan Lars-Göran Josefsson, leg. Sjukgymnast, Aerohälsan

Bakgrund:
1987 hade Sverige 15 miljoner betalda sjukdagar för ryggont och för 90 % av de sjukskrivna var den genomsnittliga sjukskrivningsperioden 73 dagar. Ut av 66.000 anmälda arbetskador 1988 berodde 41.000 på ryggont.(Nachemsson 1990)

Ryggont är alltså ett socialt och industriellt problem av stora dimensioner. En enkel räkneövning med en kostnad av 150 USD /sjukdag/anställd för företaget betyder för Volvo Aero Corp, med 3.800 sjukdagar om året för ryggont en förlust på 570.000 USD. Kan denna frånvaro minskas med 10% innebär det en nettobesparing på 57.000 USD. Ett antal studier visar en positiv effekt av autotraktion på ländryggsbesvär ( Sheffield 1964, Kane 1985 )

En möjlighet att sänka sjukfrånvaron kan vara en rehabiliteringsmetod där man använder Mastercare – Svenska Hälsobänken, för självtraktion, på arbetsplatsen för att reducera och förebygga besvär från ländryggen

Deltagare:
Anställda som fått behandling för ryggont vid Aerohälsan under de sista tre åren med

  1. pågående ryggont och/eller
  2. ryggont mer än 3 månader under de tre sista åren och /eller
  3. ryggont mer än en vecka mer än en gång under de tre sista åren.

Deltagarna delades in i tre grupper

. Antal Ålder Kön m/kv
Grupp 1- tränade 1 gång /dag 35 43,4 30/5
Grupp 2- tränade 2 ggr/dag 34 44,0 26/8
Grupp 3- kontrollgruppen 39 45,0 27/12

Metod
Deltagarna fick under de tre första månaderna stämpla vid varje träningstillfälle. Därefter var användningen frivillig när det gällde antal ggr/vecka men även då var det stämpeltvång. Bänkarna stod uppställda i en lokal i anslutning till företagshälsovården.

Resultat
(Klicka på bilderna för en högre upplösning)

Diagram1Svart Stapel= FÖRE / Vit Stapel= EFTER

Smärta från ryggen efter tre månaders användande

Diagram 2Smärta från nacke och axlar vid starten och efter tre månader.
Diagram 3Svart Stapel= Tot. antal sjukdagar/
Vit Stapel= Sjukdagar/rygg
Totalt antal sjukdagar och sjukdagar för ryggont
Som framgår av ovanstående diagram upplevde grupp 1 och 2, som tränade 1 resp. 2 ggr/dag en tydlig minskning av smärta i rygg, nacke och axlar .Även antalet sjukdagar totalt minskade för dessa grupper likväl som antalet sjukdagar för ryggont.